Met deze enquête bereiden we ons voor om het klimaatplan 2020 – 2030 in de loop van 2019 te schrijven. In dat plan zal een luik mitigatie (verminderen van de uitstoot)  en een luik adaptatie ( aanpassen aan veranderende klimaat)  staan. Om het plan goed te stofferen, nemen we 10 maanden de tijd om het  plan  te schrijven. In die periode krijgt iedereen de kans om mee te denken en voorstellen in te dienen. De Antwerpse bewoners en partners vragen dat de stad een voortrekkersrol speelt.

Daarom leggen we nu al intern alle stukjes van de puzzel op tafel voor de uitwerking en verdere implementatie van het klimaatplan. Wat zijn de uitdagingen en kansen, welke ideeën leven er, wie is betrokken of moet betrokken worden? En daarbij is jouw mening van op het terrein erg belangrijk. Want om succesrijk een complexe uitdaging als de klimaatverandering aan te pakken hebben we iedereen nodig. In deze enquête, die ongeveer 15 minuten van je tijd in beslag neemt, kan jij ideeën aandragen vanuit jouw expertise of werkomgeving. Waar zie jij nog kansen om samen de uitstoot van de stad te verminderen en Antwerpen aan te passen aan het veranderende klimaat?

Alvast heel erg bedankt voor je tijd.

De enquête is nu afgelopen - bedankt voor de 530 antwoorden!

We zijn druk bezig alle resultaten te verwerken. Op de KLIMAATMARKT op 29 januari tussen 12 en 16h kan je

  • de resulaten bekijken
  • jouw mening nog kwijt mocht je net te laat zijn
  • meedenken hoe de resultaten om te zetten naar een aanpak om het klmaatplan te schrijven in 2019

Tot kijk op de klimaatmarkt: 29 januari - tussen 12h en 16h - den Bell

 

Bienvenu sur Createlli Lab